2016-2021 н.р.
Проблема над якою працює відділ освіти м. Ладижина:

         «Від інноваційного змісту освіти через майстерність педагога до формування компетентної, національно свідомої особистості школяра»

2017-2022н.р.
Проблема, над якою працює школа:

         « Формування компетентної, національно-свідомої особистості школяра на основі удосконалення інформаціїної культури та впровадження іноваційних технологій»

Мета роботи над проблемою:

          створення оптимальних умов для формування компетентної, національно-свідомої особистості школяра засобами інноваційних технологій з метою підвищення якості знань учнів, результативності навчальної діяльності, комунікативних компетентностей, удосконалення інформаційної культури.

Форми методичної роботи в школі:

Колективні

Методичні об’єднання
Семінари
Школа молодого вчителя
Творчі групи
Педагогічні читання
Конференції
Педагогічні та методичні виставки
Методичні конкурси  

Індивідуальні

Наставництво
Стажування
Консультування
Відвідування уроків
              Самоосвіта          

 

 

Нетрадиційні  форми

Методичні фестивалі
Практичні заняття
Круглі столи
Диспути
Аукціони педагогічних ідей

 

Інтерактивні форми
 
Групова робота
Ділові педагогічні ігри
Тренінги

 

 Робота шкільних методичних комісій:

ШМК учителів математики.

ШМК учителів української мови та літератури.

ШМК учителів англійської мови.

ШМК учителів початкових класів.

ШМК учителів фізичної культури, трудового навчання, основ здоров'я

ШМК учителів природничих наук.

ШМК учителів зарубіжної літератури та естетичних наук.